ALTIN NANOPARTİKÜL VE ALTIN İNCE FİLM KAPLI ESNEK GRAFEN KAĞIT KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE HİDROJEN OLUŞUM REAKSİYONUNDAKİ AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Topçu E. (Executive) , Dağcı Kıranşan K.

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: December 2019