İzmir ve çevresinin depremselliğine neden olan jeodinamik yapının jeofizik ve jeodezik veriler ile analizi ve jeolojik yorumu


Pamukçu O.(Executive), Sözbilir H., Çırmık A., Tuşat E., Aydın U., Doğru F., et al.

TUBITAK Project, 2022 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: November 2023