FERTİGASYON YÖNTEMİYLE SULAMANIN, AZOT GÜBRELEMESİNİN VE AZOT BAKTERİSİ İLE AŞILAMANIN MISIRIN VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ


BİLEN S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2012
  • End Date: July 2014