Sevgi Evlerindeki Çocuklara Çevre Bilinci ve Hayvan Sevgisinin Kazandırılması


Creative Commons License

Kutlu Z. (Executive) , Halıcı Z.

Project Supported by Other Official Institutions, 2021 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: June 2021

Project Abstract

Projenin gerçekleştirilmesi planlanan Sevgi Evleri, farklı yaş gruplarına ayrı binalarda hizmet veren kuruluşlarda bulunan kardeşlerin imkanlar ölçüsünde bir araya getirilerek kardeş bağlarının daha kuvvetli olması ve koruma/bakım tedbir kararı kaldırılıncaya kadar aynı kuruluşta kalmasını sağlamak, farklı travma öykülerine sahip çocukların sağlıklı bir birey olarak toplumla bütünleşmesini sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur. Bu kuruluşların amacı, burada bulunan çocukları topluma sağlıklı bir şekilde kazandırmaktır. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden etkilendikleri ortam olarak tanımlanan çevrenin hava, su, toprak, hayvan ve insan vazgeçilmez unsurlarıdır. Ne havanın, ne suyun, ne de toprağın kendi kendine kirlenmeyeceği herkes tarafından bilinen yadsınamaz bir gerçektir. İnsanoğlu kimi zaman bilerek fakat önemsemeyerek, kimi zaman da farkında olmadan çevreyi oluşturan diğer unsurları kirleterek dünyanın ve dünya üzerindeki canlı yaşamının geleceğini tehlikeye atmaktadır. Çevre kirliliği konusunda toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Şimdi ve gelecek kuşakların temiz hava soluyabilmeleri, sağlıklı ve temiz su içebilmeleri, kırlarda çocuklarımızın rahatça oynayabilmeleri, topraklardan bol ve bereketli ürün alınabilmesi için bireylerin, tek tek ve örgütlü bir şekilde sorumluluklarını bilmeleri ve ona göre davranmaları gerekmektedir. Geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutmalı ve korumalıdır. Çevreyi temiz tutmanın yolu bireysel sorumluluk duygusundan, çevre bilincinin oluşmasından, oluşturulmasından geçer. Çocuklara çevre bilincini kazandırmanın en temel yolu sevgiden geçer. Çünkü insan, doğası gereği sevdiği şeyi korumak ister. Çocuklara doğayı, hayvanları, bitkileri sevdirmek çevre eğitiminin temel amaçlarından biri olmalıdır. Bu konuda örnek olmak, bitki ve hayvanlarla nasıl ilgilenildiğini göstermek, onları tanımalarını sağlamak, çocukların da içindeki var olan sevgiyi ve koruma isteğini arttıracaktır. Çevre bilincinin geliştirilmesinde bitki ve hayvanları tanıtma, onlara karşı olan ilgiyi arttırmak önemlidir. Yapılan araştırmalarda; çocukluklarında bitki ve hayvanlarla ilgilenen ve çocukluğunda doğanın içinde yaşantıları olan kişilerin ileriki yaşamlarında, çocukluklarında bu davranışları yapmayan kişilere göre çevre sorunlarına karşı daha duyarlı oldukları görülmektedir. Ayrıca doğa ve hayvan sevgisi aynı zamanda çocuğa empati kazandırır. Küçük yaşlarda benmerkezci olan çocuk, bu sevgisi sayesinde empati yeteneğini geliştirirken aynı zamanda sorumluluk bilincini de deneyimler. Bitkileri ve hayvanları beslemek, onları sevip korumak, onların iyiliklerini düşünmek, çocuğa başkalarının varlığının da kendisinin ki kadar değerli olduğunu hatırlatır. Aynı zamanda çocukların hayvanlarla kurdukları bağ, arkadaşlık anlayışının ve iletişim becerilerinin gelişimine katkıda bulunur. Bu eğitim programı ile çevre bilinci ve hayvan sevgisinin çocuklar da hoşgörülü, verici, paylaşımcı ve farklılığa açık olmayı deneyimlemeyi ve topluma yaşadığı çevreye karşı sorumluluklarını bilen farkındalığı olan bireyler kazandırmayı amaçlamaktadır.