Kurumsal Etki Analizine Yönelik Yazılım Geliştirilmesi


Erkal G. (Executive), Kaya V., Yalçınkaya Ö. (Executive)

Technopark, 2021 - 2022

  • Project Type: Technopark
  • Begin Date: July 2021
  • End Date: July 2022

Project Abstract

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi ülkemizde de kamu kaynakları ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla çeşitli devlet kurumları tarafından yararlanıcılara kullandırılmaktadır. Bölgemizde de bu amaçla DAP ve ajanslar tarafından bölgesel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgelerarası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak adına çeşitli programlar yürütülmektedir. Yürütülen programlarda kamu bütçesinden sağlanan kaynakların verimli ve en hassas şekilde kullanılması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle programların etki analizlerinin yapılması büyük önem arz etmektedir. 


Devlet kurumlarının yürüttükleri programlar için yapılması planlanan etki analizlerinin temel amacı kamu kaynaklarının amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını tespit ederek beklenen çıktılar ile elde edilen sonuçların karşılaştırılabilmesine imkan sağlamaktır. Başlangıçta kurumlar ile bugüne kadar yapılan ön görüşmeler ve bundan sonra yapılacak olan istişarelerden ortaya çıkacak bir program için etkilerinin boyutu ve önemi göz önünde bulundurularak çalışmaya başlanacaktır. Aynı zamanda uygulanan programlar ile ekonomik etkilerin yanı sıra sosyal etkilerin de ortaya çıkması beklenmektedir. Bu noktada yapılması planlanan sosyal etki analizleri ile programların sosyal çıktıları da izlenebilecek ve bu konuda politikalar üretilmesine katkı sağlanacaktır. 


Uluslararası iyi uygulamalardan hareketle gerçekleştirilecek etki analizi ve sosyal etki analizi sonuçları destek verilecek yararlanıcıların ve program odaklarının belirlenmesinde kullanılabilir. Bunun yanı sıra desteklenen kuruluşlarda ve kişilerde dikkate değer girdi ve çıktı artımının olup olmadığının gözlemlenmesine katkı sağlanabilir. Bu sayede programların kapsamının katma değeri yüksek bir şekilde belirlenmesi ve uygulanması sağlanarak sosyo-ekonomik etkiler artırılabilir. 


Çalışmada etki analizi ve sosyal etki analizlerinin bulgularının hazırlanacak yazılı raporların dışında izlenebilmesine imkan sağlamak adına infografikler ve gösterge tabloları oluşturulması planlanmaktadır. Bu sayede kurum web sayfasına entegre çalışacak bir sistem ile dinamik veri akışı sağlanacak ve analiz bulguları görselleştirilerek kullanıcıların erişimine açılacaktır. Kurum yöneticileri etkilerini görmek istedikleri programları web sayfaları üzerinden kullanıcı girişi yaparak takip edebilecek, programlar ile ilgili ayrıntılı grafiklere erişebilecektir. Aynı zamanda programlardan faydalananların, kurum uzmanlarının ve diğer kullanıcıların takip edebilecekleri gösterge panellerinin kurumsal web sayfalarına entegre edilmesi planlanmaktadır.