Kumarin 151 katkılanmış yeni PVP ince filmlerinin optiksel ve morfolojik özelliklerinin ve bu özelliklere ortam pH'sının etkisinin incelenmesi


BOZKURT E. (Executive), ONGANER Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2017
  • End Date: September 2018