FARKLI PROBİYOTİK KÜLTÜR VE PREBİYOTİK KOMBİNASYONLARI KULLANILARAK ÜRETİLEN YOĞURTLARIN ORGANİK ASİT MİKTARI, AROMA DÜZEYİ, FİZİKSEL, KİMYASAL, REOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Bakırcı İ. (Executive), Kavaz Yüksel A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2010

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2008
  • End Date: July 2010