İl Düzeyinde Gerileme Süreci: Erzurum Örneği


Creative Commons License

Gerni C., Buzdağlı Ö., Emsen Ö. S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.3, pp.1181-1206, 2020 (Peer-Reviewed Journal)