Kopaen Seskiterpeninin in vitro Biyokimyasal ve Genetik Etkileri P 1410


TÜRKEZ H. , TOĞAR B., TATAR A. , HACIMÜFTÜOĞLU A. , GEYİKOĞLU F. , KELEŞ M. S.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir., Turkey, 3 - 07 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey