PARKİNG LOTS LAGGİNG BEHİND THE REQUİREMENTS- A REVİEW OF LEGİSLATİON


Kılıç D., Arınç Akkuş Ş., Tortum A.

ASES II. INTERNATIONAL FIRAT SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Elazığ, Turkey, 10 - 11 February 2024, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Although the use of private cars in transportation is a major contributor to climate change and global warming, the economic development policies of countries and cities tend to increase car ownership as an indicator of prosperity. Inevitably, sustainable economic, environmental and social development of every country depends on transportation systems. The increasing number of vehicles has brought with it an increasing need for parking lots. Moreover, parking lots are one of the reasons for the direct link between land use and transportation planning. Because the vehicles we own as an important investment are parked most of the day. As an option, we park our vehicles under the houses we live in to be more protected and safe, or in indoor and outdoor parking lots where we can easily run errands and return. We even apply to the law to create storage areas for our vehicles and have special regulations enacted for them. Are our vehicles really protected and safe in these areas? Is the legislation that limits where and how we park our vehicles up-to-date and sufficient? This study examines the reflections of the requirements and security in the legislation in the parking lots where we park the vehicles we buy with our own capital, and reveals its contributions to the traffic flow and its relationship with the developing technology. In addition to making suggestions and recommendations for the parking regulations in the current legislation to catch up with the age and technological developments, it offers a study on the conceptualization of the minimum parking requirements and the standard of parking. It also aims to increase the knowledge of municipalities about new and effective parking management. As such, it is expected to reduce the increasing supply of parking lots and to make safer and more efficient use of parking lots.

Ulaşım da özel otomobil kullanımı esas olarak iklim değişikliği ve küresel ısınmaya büyük oranda yol açsa da ülkelerin ve şehirlerin ekonomik kalkınma politikaları refah düzeyinin göstergesi olarak araç sahipliğini artırma yönündedir. Kaçınılmaz olarak her ülkenin sürdürülebilir ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınması ulaştırma sistemlerinden geçmektedir. Artan araç sayısı beraberinde artan otopark ihtiyacını da getirmiştir. Üstelik otoparklar arazi kullanımı ve ulaşım planlamaları arasında ki doğrudan bağın sebeplerinden biriyken. Çünkü önemli bir yatırım olarak sahip olduğumuz araçlar günün büyük çoğunluğunda park halindedir. Bir seçenek olarak daha korunaklı ve güvenli olması için aracımızı yaşadığımız evlerin altına veya işlerimizi kolaylıkla halledip dönebileceğimiz kapalı ve açık otoparklara park ederiz. Hatta araçlarımıza depolama alanları yaratmak için kanunlara başvurur, onlara özel yönetmelikler çıkarılmasını sağlarız. Araçlarımız bu alanlarda gerçekten korunaklı ve güvende midir? Araçlarımızı koruma altına alan mevzuat güncel ve yeterli midir? Bu çalışma öz sermayemizle satın aldığımız araçları park ettiğimiz otoparklarda ki gerekliliklerin, güvenliğin mevzuatta ki yansımalarını incelemekte, trafik akışına sunduğu katkıları, gelişen teknolojiyle ilişkisini gözler önüne sermektedir. Mevcut mevzuatta ki otopark yönetmeliğinin çağı ve teknolojik gelişmeleri yakalaması için öneri ve tavsiyelerde bulunulmasının yanı sıra asgari park gereklilikleri ve park etmenin standardının kavramsallaştırması üzerine bir çalışma sunmaktadır. Belediyelerin yeni ve etkin park yönetimi hakkında bilgilerini arttırmayı amaçlamaktadır. Öyle ki artan araç sahipliğinin azaltılması ve otoparkların daha güvenli ve etkili kullanımı beklenmektedir.