Kent Kanyonlarının Kentsel Yaşam Alanlarına Olumsuz Etkileri Ve Peyzaj Tasarım Çalışmaları Kapsamında Alınacak Önemler Erzurum Kent Merkezinden Bir Örnek The Negative Impacts of the Urban Canyons On Urban Living Areas and Measures to Be Taken in The Scope of Landscape Design: An Example from Erzurum City Centre


TOY S.

Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), 26 - 28 June 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Ataturk University Affiliated: Yes