PEM yakıt pilleri için PPy/C destekli Pt katalizörlerin mikrodalga yöntemi ile sentezi ve karekterizasyonu


DAŞ E. , Bayrakceken Yurtcan A.

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Turkey, 2 - 05 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey