DOĞA VE SANAT


Bulat M., Bulat S.

IV. Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde “Kırsal Alanlar ve Ekoloji” Kongresi (RUDESU2023) 05-06 Ekim 2023 Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 October 2023, pp.220-236

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.220-236
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

IV-International Rural Areas and Ecology Congress

Within The Framework of Sustainable Development

October 05-06, 2023 / Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus

                                                                                                   DOĞA VE SANAT

                                                                                                                                                                          Mustafa BULAT (ORCID: 0000-0002-2192-8508)

                                                                                                                                                                                            Atatürk University

                                                                                                                                                                           Serap BULAT (ORCID: 0000-0001-7074-5719)

                                                                                                                                                                                                 Atatürk University

ÖZET

Doğadaki olguları, nesneleri gözlemlemek ve incelemek sanatçının form bilgisini ve yaratıcılığını zenginleştirmektedir. İnsanoğlunu var eden çevre ve onu içine alan doğa, sanatçıların ilham aldığı en önemli varlıklardan birisidir. Doğanın formsal çeşitliliği de sanatçıyı doğaya yaklaştıran önemli bir olgudur. Bir fikri, duyguyu ve etkileşimi var edebilmek için doğa formları üzerindeki gözlem ve incelemeler, sanatsal form dilini meydana getirmede önemli bir misyonu bulunmaktadır. Doğanın bir parçası olan sanatçı ve doğaya yönelik olduğu için, sanatsal çalışmalar ortaya koymadan once, doğanın bir parçası olan kendisiyle birlikte doğayı dikkatli bir biçimde gözlemlemelidir. Sanatçı sırrını çözemediği olguları, doğadan yola çıkarak, kusursuz dengeler, zıtlıklar, estetik güzellikler ve çeşitlilikler içerisinde, her zaman kendi yaşamına ait bir başka dünya ve kendine ait yeni bir doğa yaratır. İnsanoğlu, yaşamını sürdürebilmek ve doğada var oabilmek için, doğa ile bağlantılar kurmak zorunda olan bir varlıktır. Doğa çok iyi etüd edildiğinde, insanoğluna, beslenme barınma ve kendini geliştirmesine, kendi varoluşunu gerçekleştirip gerçek yerini bulmasına ve tüm evreni anlamasına yardımcı olur. Geçmişten günümüze farklı kültürlerde tarihsel süreç içerisinde insanoğlu, dinsel boyutta doğaya tapmış, ondan zaman zaman nefret etmiş, onu kendisi için kutsallaştırmış ve aynı zamanda da onu tahrip ederek ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Sanatçılar sanat yapıtları aracıyla, çevresel sorunlara dikkat çekme ve çözüm sunma potansiyelini kullanarak, insanlarda doğa hakkında daha çok bilinçlenmeye ve doğadaki bozulan dengenin yeniden sağlanmasına katkıda bulunmaya çalışır. Doğa sanat uygulamalarının temel amacı, insanları doğaya karşı bilinçlendirmek, bozulmuş alanları dönüştürerek, doğaya yeniden kazandırmak ve çevreyle ilgili kalıcı çözümler üreterek dünyanın ekolojik ve çevresel bütünlüğünü korunmasını sanat yoluyla sağlamaktır. Günümüzde sanatçılar, eserlerinin malzeme ve biçimlerini, sanatın toplumdaki işlevini ve rolünü de değiştirmiştir. Çevreyi ve doğayı korumak, çevresel bilinç ve duyarlılık yaratmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için, sanatın gücünü kullanarak, sanatın doğayı korumadaki rolüne yönelik yeni bir anlayışın doğmasına olanak vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Doğa, Arazi Sanatı, Ekoloji ve Sanat. 220