Arif Mustafa el-Kütâhî’nin “Risâle fî Aksami’l-İsti’âre” Adlı Ee-serinin Değerlendirilmesi ve Tahkiki


Creative Commons License

Kızılkaya Y.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.631-649, 2020 (Peer-Reviewed Journal)