Ekonomik Kırılganlık Endeksi Göstergelerinin Döviz Kuru Üzerindeki Etkileri Kırılgan 12 Ülke Üzerine Panel Veri Analizi


Creative Commons License

Kaplan F., Yaprakli S.

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.111-121, 2014 (Peer-Reviewed Journal)