AR-GE YATIRIMLARININ TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNDE PANEL VERİ ANALİZİ (1994-2014)


AYDIN H. İ., YALÇINKAYA Ö.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.26, pp.178-196, 2017 (Peer-Reviewed Journal)