THE ROLE OF FAMILY SOCIAL SUPPORT PERSONNEL (ASDEP) UNITS IN SOCIAL POLICY PRACTICES AND THE PROBLEMS THEY FACE


Creative Commons License

Küçükali A.

in: ASSESSMENTS AND RESEARCH ON LABOR ECONOMY AND ITS RELATIONS, GÜNEY AHMET; SIÇRAR HARUN, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.245-266, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Efe Akademi Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.245-266
  • Editors: GÜNEY AHMET; SIÇRAR HARUN, Editor
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

2021 yılı itibariyle sayıları 3 bini bulan ASDEP personelinin verimli çalışma ilişkilerinin ve ortamının oluşturulabilmesi adına, Adıyaman ilinde bu saha araştırması gerçekleştirilmiş ve 14 personelle yapılan mülakat sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: ASDEP personeli, Türkiye genelinde yaptıkları yüz yüze görüşmelerle hane halklarının yaşadıkları problemleri tespit etmekte, nihayetinde de elde ettikleri verileri Bakanlık sistemine işlemektedir. Katılımcılar, kurum içerisinde sıklıkla farklı görevlendirmelerde istihdam edilmelerinin, önüne geçilmesini talep etmektedirler. Zira belirledikleri problemlere yönelik çözüm önerileri üretebilmeleri yaşadıkları yoğun iş hacimleri nedeniyle, arzu edilen düzeyde olamamaktadır. Bu durum aynı zamanda personelin iş bölümlerinin yeterince belirlenmemiş olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların büyük çoğunluğu, kurumsal olarak vermekte oldukları hizmetlerin destekleyici ve verimli olduğunu düşünmektedir. Ancak ASDEP birimi olarak tanınırlıklarının düşük olmasının, ziyaretçilerle oluşturmaya çalıştıkları diyaloglarını olumsuz şekilde etkilediğinde, hem fikirdirler. Bu olumsuzluğu giderebilme adına hane ziyaretleri öncesinde ziyareti planlanan ailelere, değişik şekillerde (Broşür ve mesaj gibi) hazırlayıcı ön bilgilendirmeler yapılması, ASDEP personelinin yapacağı görüşmeleri daha verimli hale getirecektir. Geniş çaplı tanıtım etkinlikleri çerçevesinde ise yurt düzeyinde ulusal ve yerel etkinlikler personelin ilerde yapacağı çalışmaların verimliliğine katkı sağlayacaktır. Yine bu doğrultuda, ziyaretler öncesinde bölgede hizmet vermekte olan muhtar, öğretmen ve imam gibi, mahalleli hakkında bilgi sahibi olan kişilerden yararlanılmasının doğru bilgiye ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

ASDEP personelleri, ziyaret planladıkları hane halklarına görüşme öncesinde bildirim yapılmadığı için zaman zaman ziyaret edecekleri bireyleri evlerinde bulamamakta veya eksik aile bireyleriyle karşılaşabilmektedir. Hâlbuki randevulu ziyaretler, yaşanması muhtemel birçok olumsuzluğun ortaya çıkmasına meydan vermeyeceği gibi, ASDEP personelinin kimlik sorunu yaşamamasına da katkı sağlayacaktır. Günümüzde pandeminin yaygınlaşması, katılımcıların gerçekleştirdiği yüz yüze mülakatlarda ekstra güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Yapılacak düzenlemelerle, yüz yüze görüşmelerin mümkün olmadığı durumlarda, ziyaretlerin online olarak da gerçekleştirilebilmesinin imkanı sağlandığında çok daha fazla bireye ulaşabilmenin zemini oluşturulmuş olacaktır.

ASDEP personelinin temel misyonlarından biri, bireylerin problemini tanımlamak ve gerektiğinde kurumsal irtibatlarla çözmektir. Ancak elde edilen veriler katılımcıların, tespit ettikleri sorunların çözümü ve önerdikleri tekliflerin takibinde güçlükler yaşadıklarını göstermektedir. Şikâyet, talep ve görüşlerin diğer ilgili kamu kurumlara bildirilmesi ve takibi için mevcut sistemin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Modern sosyal devletin, sosyal politikalarını sahada uygulama durumunda olan ASDEP birimleri, henüz çok yeni hizmet birimleri olmalarına rağmen, kurumsallaşma yolunda dikkate değer gelişimleri yakalayabilmişlerdir. Benzer çalışmalar, ülkemizin bu genç hizmet biriminin daha verimli hale kavuşmasına katkılar sağlayacaktır.