Yabancı Portföy Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama


Creative Commons License

YAPRAKLI S.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.3, pp.1313-1329, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye ekonomisinde yabancı portföy yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla 1986-2019 dönemine ait veriler kullanılarak, net yabancı portföy ve sabit sermaye yatırımları ile net ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, birim kök ve çoklu yapısal kırılma testi, çok değişkenli eş-bütünleşme analizi ve vektör hata düzeltme modeli ile ekonometrik açıdan analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre hem kısa hem de uzun dönemde ekonomik büyüme net yabancı portföy ve sabit sermaye yatırımları ile net ihracattan pozitif olarak etkilenmektedir. Ancak tahmin sonuçları, yabancı portföy yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin diğer değişkenlerle karşılaştırıldığında çok daha düşük düzeyde kaldığını göstermektedir.