Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Süreç Becerilerinin İncelenmesi


Kılıçoğlu E., Özdemir Baki G.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.99-120, 2022 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Title of Journal : İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.99-120

Abstract

Bu çalışmada temel eğitim öğretmen adaylarının matematiksel beceri kavramına yönelik algıları resmedilmeye çalışılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 121 temel eğitim bölümü 3. sınıf öğretmen adayının fikirleri alınmıştır. Nitel olarak kurgulanan bu çalışmada 3 açık uçlu sorunun yer aldığı form veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının algıları hem betimsel hem içerik analizi yöntemleri ile ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Veri analizleri ortalama .95 düzeyinde bir güvenirliğe sahiptir. Matematiksel beceri kavramına yönelik algıların ilk üçü sıklığına göre artan sırada, sayı ve işlem bilgisi, gerçek hayat bilgisi, anlamlandırma süreci olarak belirlenmiştir. Yine öğretmen adaylarının sıklığına göre artan sırada ifade ettikleri beceriler problem çözme, işlem bilgisi, şekil bilgisi şeklinde olmuştur. Ek olarak öğretmen adaylarının matematiksel becerilerden özellikle problem çözme, iletişim ve zihinden işlem yapma becerileri ile ilgili çoğunlukla uygun olmayan açıklamalarda bulundukları tespit edilmiştir. İletişim becerisi ile ilgili nispeten uygun açıklamalarda bulunan öğretmen adayı sayısı artmış olsa da bu sayı yetersizdir. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının matematiksel beceri kavramına yönelik hatalı ve kısıtlı algılarının olduğu ifade edilebilir. Araştırma sonuçları bu konuda farkındalığın oluşturulmasının öğretmen eğitimi için kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.