JACQUES LİPCHİTZ


BULAT S., BULAT M.

https://asosjournal.com/index.jsp & https://asosjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=22b9549c-8b9c-473f-b4b2-a4e54e63c698.pdf&key=73104, no.146, pp.78-87, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 146, Kasım 2023, s. 78-87 ISSN: 2148-2489 Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.73104 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayımlanma Tarihi / The Publication Date 19.10.2023 29.11.2023 Serap BULAT Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Anasanat Dalı sbulat@atauni.edu.tr Orcid: 0000-0001-7074-5719 Mustafa BULAT Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Anasanat Dalı mustafabulat64@gmail.com Orcid: 0000-0002-2192-8508


JACQUES LİPCHİTZ

Öz

XX. yüzyıldan itibaren, Avrupa’da toplumsal, kültürel, ekonomik ve sanatsal olarak büyük değişimler yaşanmış, xx. yüzyılın ilkyarısıyla birlikte var olan modern sanat, tüm devinimi, renkliliği, yaratıldığı ve tartışıldığı bu dönemde, bakış açısı ve biçemi ile çağının ruhunu yaratmıştır. Yüzyılımızın ve Modern Sanat akımlarının başlangıcını oluşturan Kübizm Sanat Akımı, bu dönem heykel sanatı açısından bakıldığında da bu akım ile tanımlanır. Avrupa’da yaşanan zengin refah ve teknik gelişmeler ile başlayan modern sanat hareketleriyle beraber, özellikle I. Dünya Savaşı döneminde ve sonrasında heykel sanatının yönünü değiştirmiştir. Kübizm sanat anlayışı, bu dönemin modern sanat anlayışının sanattaki yansımalarından biri oluşturmuştur. Bu dönem yaşanan modern sanat anlayışı, tüm toplumsal ve kültürel değerlerde yaşamsal bir hal aldığı için çağının ve sonrasının sanatsal geleceğini de şekillendirmiştir. Kübizm sanat akımı, dönemin sanat anlayışını ve biçim dilini anlatmaktadır. XX. yüzyılın başlangıcında, figüratif anlayışla doğayı soyutlayarak, üç boyutlu yapıyı daha sade anlatarak geometrize etmiştir. Aynı zamanda farklı açılardan figürü anlatırken, doğayı parçalayıp ve farlı Jacacques Lipchitz The Journal of Academic Social Science Yıl:11, Sayı: 146, Kasım 2023, s. 78-87 79 bir bakış açısı ile birim tekrarı meydana getirmiştir. Böylelikle doğa formsal olarak oldukça sadeleştirilmiştir. XX. yüzyılın başında yaşanmış olan bu modernist bakış açısı, sanata sıra dışı, gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Toplum düzeni ve değerlerinin modernleşmesi ile buna bağıntılı olarak sanat ve tasarımın da anlam ve içeriğinin değişmesi; tüm bu elemanların bir arada dönüşerek değişmesi ve içselleştirilmesi ile sonuçlanarak ve süreklilik sağlanmıştır. İlerleyen zamanlarda eski sanat ve tasarım anlayışlarına özlem ya da değişiklik ihtiyacı ile nostaljik dönüşler olmuş, ancak bu dönüşler genel olarak modern anlayış çerçevesinde gelişmiş; hiçbir zaman xx. yüzyılın başlangıcında ortaya çıkan modernnist değişimin başlangıcına geri gelmemiştir. Form, kütle ve hacim, sadeleştiren bu felsefe karşılıklı olarak etkilenenmiş ve çağımızın genel sanat ve yaratım biçim dilini meydana getirmiştir.

Anatar kelimeler: Sanat, soyutlama, akım, kübik form