Robot Yardımlı Radikal Laparoskopik PRostatektomide Kişiselleştirilmiş Sinir Koruyucu Cerrahi: İntraoperatif Nöromonitörizasyon Yeni Metod, Yeni Teknik


KARABULUT İ., ÇELİK E. C. , ÖZKAYA F. , YILMAZEL F. K. , CEYLAN O. , BEDİR F., ...More

28. Ulusal Üroloji Kongresi, Turkey, 10 - 13 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey