Islam in Fukuyama and Huntington


Creative Commons License

Öz İ.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.157-162, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract: The capitalism of the West with the power provided by industrialisation caused to be spread the thought of liberal and democratic order to the world as a global ideology. However fascist and communist ideologies built- up against liberal thought didn’t get continuity and collapsed. The collapsing of communism confronted the thesis of ‘Has History Ended?’ of Fukuyama with ‘Crash of Civilization’ of Huntington who are the two important American intellectuals. And Islam was considered differently by those intellectuels in their thesis. Fukuyama thought that Islam was not a danger for liberalism. Contrary to him, Huntington argued that Islam would be the reason for the crashings between the West and East culturs in the future. After suicide attacks to the World Trade Center in 11 September 2001, being the opposite to each other Fukuyama and Huntington reviewed their foresights about Islam. And in the course of time it was seen that Fukuyama started to adopt ideas being paralel to Huntington’s those.

O¨zet: Sanayilemenin saladıı gu¨c¸le Batı kapitalizmi, ku¨resel bir ideoloji olarak liberal ve demokratik du¨zen fikrinin du¨nyaya yayılmasını salamı, liberal du¨u¨nce karısına c¸ıkan faist ve komu¨nist ideolojiler ise devamlılık salayamayarak c¸o¨kmu¨tu¨r. Komu¨nizmin c¸o¨ku¨u¨, Fukuyama’nın ‘Tarihin Sonu mu?’ adlı tezini Huntington’ın ‘Medeniyetler C¸atıması’ du¨u¨ncesiyle karı karıya getirmitir. Dslam ise her iki du¨u¨nu¨ru¨n tezleri dorultusunda farklı iki deerlendirmeye tabi tutulmutur. Fukuyama tarafından tehlikesiz bir unsur olarak du¨u¨nu¨len Dslam, Huntington tarafından gelecekteki c¸atımaların kaynaı olarak deerlendirilmitir. 11 Eylu¨l 2001 Du¨nya Ticaret Merkezine yapılan saldırı, karıt ideolojide iki du¨u¨nu¨ru¨ Dslam konusunda yeniden du¨u¨nmeye sevk ederek, su¨rec¸ ic¸erisinde Fukuyama’nın Huntington’ın go¨ru¨leriyle paralellik go¨steren fikirleri benimsemesine neden olmutur.