Türkiye de Dış Ticaret Fiyatları ile Reel Döviz Kuru Arasındaki İlişki Ekonometrik Bir Analiz


Creative Commons License

Yaprakli S.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.69-87, 2006 (Peer-Reviewed Journal)