Geçiş Dönemindeki Esmer Irkı İneklerin Yavru Cinsiyetine Bağlı olarak Bazı Mineral Hormonal ve Metabolik Parametrelerinin Karşılaştırılması


Aksu E. H. , Ömür A. D. , Kandemir F. M. , Kırbaş A.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.173-177, 2016 (Other Refereed National Journals) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.17094/avbd.98285
  • Title of Journal : Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.173-177

Abstract

 Periparturient period in cows is defined the period that includes 3 weeks before and after from the parturition. This study aimed to investigate trace elements levels, metabolic and hormone profiles of male and female calf bearing cows in periparturient period. In the present study, 20 pregnant Brown Swiss (4-5 years old, 500-550 kg weighing) cows were used as animal material. Blood samples were collected on prepartum 21 th day. Randomly selected nine of the cows were selected as the control group (C) after parturition and 21 days later from parturition blood samples were collected. Blood glucose, urea, cholesterol, creatinin, some minerals, and FSH, LH, Progesterone (P4) of the samples were evaluated. According to birth records samples 11 cows were detected as male calf bearing (MCB) and nine cows were detected as female calf bearing (FCB). In prepartum 21th day, urea levels of MCB group were statistically higher than the C and FCB group (P<0.05). Calcium (Ca) level of MCB group was statistically higher than the C group (P<0.05). Alternatively, glucose, sodium (Na), chlorine (Cl), and P4 levels of MCB and FCB groups were statistically higher than the C group. Cholesterol levels of MCB and FCB groups statistically lower then the C group. However there was no statistically difference among three groups for creatinin, Potassium (K), phosphor (P), Magnesium (Mg), Ferrum (Fe), FSH, and LH levels.

 Sığırlarda geçiş dönemi doğum öncesindeki 3 hafta ile doğum sonrası 3 haftayı kapsayan bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma erkek ve dişi yavru taşıyan esmer ırkı sığırların periparturient dönemdeki bazı mineral, hormonal ve metabolik kan parametrelerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 20 gebe esmer ırkı inek (4-5 yaşlarında, 500-550 kg ağırlıkta) kullanılmıştır. İneklerden tahmin edilen doğum öncesi 21. günde kan örneği alınmıştır. Doğum sonrasındaki 21. günde bu ineklerden rasgele seçilen 9 ineğin kan numunesi kontrol (K) grubu olarak kullanılmıştır. Kan serumlarında glikoz, üre, kolesterol, kreatinin, bazı mineral maddeler ve FSH, LH ve progesteron (P4) hormon düzeyleri incelenmiştir. 11 ineğin erkek yavru 9 ineğin de dişi yavru doğurduğu doğumla teyit edilmiştir. Doğum öncesi 21. gündeki üre seviyesi erkek yavru taşıyan (EYA) annelerde dişi yavru taşıyan (DYA) anneler ve doğum sonrası 21. günde kan örneği alınan K grubundakilere göre önemli derecede yüksek bulunmuştur (P<0.05). EYA grubundaki kalsiyum (Ca) düzeyi K grubuna göre önemli derecede yüksek bulunmuştur (P<0.05). Diğer taraftan EYA ve DYA gruplarındaki glikoz, sodyum (Na), klor (Cl) ve P4 seviyesi K grubundan önemli derecede yüksek tespit edilmesine rağmen, kolesterol seviyesi ise önemli derece düşük bulunmuştur (P<0.05). Bununla birlikte kreatinin, potasyum (K), fosfor (P), magnezyum (Mg), demir (Fe), FSH ve LH düzeyleri açısında her 3 grup arasında da anlamlı bir fark gözlenmemiştir.