Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği’nin Babalarda Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması


ÖZKAN H. , EJDER APAY S. , GÜR E. Y. , ÖZTÜRK n.

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi Ankara., 22 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text