Hanehalklarının Tasarruf Tercihlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneğine Nested Logit Model Uygulaması


Creative Commons License

Çebi Karaaslan K., Oktay E., Karaaslan A., Alkan Ö.

Alanya Akademik Bakış, vol.7, no.1, pp.547-564, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier