Olgu “Covid-19 ve HIV”


Creative Commons License

ALAY H.

HIV/AIDS Kampı 2020, Diyarbakır, Turkey, 09 October 2020, pp.59-60

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.59-60

Abstract

Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinde etyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları bildirilmiştir. 7 Ocak 2020’de daha önceden insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs (COVID-19) etkeni tanımlandı. Çin dışında diğer ülkelerde de hızla etkenin yayılmasıyla 11 Mart’ta küresel salgın ilan edildi. Ülkemizde ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020’de saptandı. Koronavirüs hastalığı asemptomatik enfeksiyondan akut solunum sıkıntısı sendromuna ve multiorgan yetmezliğine kadar değişir. Vaka serileri, katı organ transplantları ve kronik immünosupresyon alanlar dâhil olmak üzere çeşitli immün sistemi baskılanmış popülasyonlarda ciddi hastalık olduğunu göstermiştir. Salgın döneminde etkilenen diğer hasta grubu ise “İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü” (HIV) ile enfekte olan insanlardır. İnsan immün yetmezlik virüsü olan kişilerde COVID-19 enfeksiyonunun etkisi tam olarak anlaşılmamıştır. Bu çalışmada HIV tanısı olan bir hastadaki COVID-19 enfeksiyon tanı ve tedavisi sunulmuştur.