Kovaryans analizi modelleriyle üniversite öğrencilerinin başarılarınıetkileyen faktörlerin belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İİBF öğrencileri için bir uygulama


ÖZER H., sarı a.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.105-126, 2009 (Peer-Reviewed Journal)