Erzurum İlinde Hayvancılıkla Uğraşanların Zoonoz Hastalıklara Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları


ÖZLÜ H. , ATASEVER M. , AYDEMİR ATASEVER M.

7.Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 04 October 2017 - 08 October 1017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text