Devlet Hastanelerinin 1998 2001 YıllarıArası Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Görece Verimlilik Analizi Yönetim ve Organizasyon İlkeleri Açısından Bir Değerlendirme


GÜLCÜ A., ÖZKAN Ş., TUTAR H.

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.18, 2004 (Peer-Reviewed Journal)