Is Turkey's Stock Market More Affected by Covid-19 Indicators at National Scales or Global Scales


YURTTANÇIKMAZ Z. Ç., ÖZDEMİR D., EMSEN Ö. S., YALÇINKAYA Ö.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, 2021 (Peer-Reviewed Journal)