ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN STRESLE BAġA ÇIKMADÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDANĠNCELENMESĠ


BAYRAKTAR G., TOZOĞLU E.

in: SOSYAL BİLİMLERDE YENİARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTARDoç. Dr. Ahmet AKÇAYDr. Öğr. Üyesi Ahmet EDĠ, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.151-160, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: GECE AKADEMİ
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.151-160
  • Editors: Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTARDoç. Dr. Ahmet AKÇAYDr. Öğr. Üyesi Ahmet EDĠ, Editor