Türkiye ve Komşu ülkeler arasında Endüstri içi ticaret ve Sektörel Rekabet Gücü (1995-2015)


YURTTANÇIKMAZ Z. Ç., AZGÜN S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, pp.513-528, 2017 (Peer-Reviewed Journal)