Self Silencing in Women: The Role of Environment, Motherhood Experience, Education, and Relationship Status


Demir Kaya M., Çok F.

Fe Dergi, vol.14, no.2, pp.33-43, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Fe Dergi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.33-43
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Women sometimes silence themselves by keeping wishes, needs and expectations of others more than their own to avoid any conflict and to secure themselves in their intimate relationships. The relational process may be accompanied by feelings and cognitions of women and environmental factors. The purpose of this study is to examine young women’s self silencing among women living in two different cities in terms of motherhood experience, education level, and relationship status. The research was carried out with 503 young women (student/non student) in Istanbul and Erzurum. In order to collect data Silencing The Self Scale and Demographic Information Form were used. According to the findings of the study, it was found that self silencing in women differs according to living in the two cities and education level. The findings on the level of self silencing are interpreted in line with the differences found between the level of self silencing in the two cities and different educational levels. On the other hand, there were no significant differences in terms of self silencing according to the motherhood experience and relationship status. Findings are discussed within the framework of women's studies.

Kadınlar yakın ilişkilerinde herhangi bir çatışmadan kaçınmak ve ilişkilerini güvenceye almak amacıyla kimi zaman başkalarının istek, ihtiyaç ve beklentilerini kendininkinin önünde tutarak kendilerini susturmaktadırlar. Bu ilişkisel sürece kadınların sahip oldukları duygu ve düşünceler ile çevresel faktörler eşlik edebilir. Bu araştırmanın amacı genç kadınların kendini susturmalarını iki farklı kentte yaşayan kadınlar üzerinde annelik deneyimi, eğitim düzeyi ve ilişki durumu açısından incelemektir. Araştırma İstanbul ve Erzurum’dan eğitime devam eden ve etmeyen toplam 503 genç kadınla yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kendini Susturma Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre kadınlarda kendini susturmanın ele alınan iki kentte yaşıyor olmaya ve eğitim düzeyine göre farklılaştığı bulunmuştur. Kendini susturma düzeyi konusundaki bulgular iki kentte ve farklı eğitim düzeylerinde kendilerini susturma düzeyi arasında bulunan farklar doğrultusunda yorumlanmaktadır. Öte yandan annelik deneyimi ile ilişki durumuna göre kendini susturma açısından anlamlı farklar bulunmamıştır. Bulgular kadın araştırmaları birikimi çerçevesinde tartışılmaktadır