Yeni Fotoduyarlaştırıcıların Sentezi ve Singlet Oksijen Üretimleri


Yıldız Gül E., Tanrıverdi Eçik E.

VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 2 - 07 September 2021, pp.90

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.90
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Işıksız ortamda işlevsiz olan, uygun dalga boyunda ışıkla uyarıldığında ortamdaki moleküler oksijen  (3O2) ile etkileşerek reaktif oksijen türleri (singlet oksijen, hidroksil radikalleri, süperoksit anyonu ve hidrojen peroksik) üretebilen moleküllere fotoduyarlaştırıcı (PS) denir.  Bir fotoduyarlaştırıcının kontrollü ışık altında ortamdaki oksijeni kullanarak ürettiği ve bir reaktif oksijen türevi olan singlet oksijen (1O2); fotodinamik terapinin, fotodinamik antimikrobiyal terapinin ve fotokatalizör uygulamalarının önemli bir bileşenidir [1,2].

 

Bu çalışmada, fotoduyarlaştırıcı aktivitelerini belirlemek üzere morfolin birimleri ve halojen atom (I ve Br) taşıyıcılı yeni BODIPY türevleri hazırlanmış, yapıları kütle spektrometresi, 1H ve 13C NMR ölçümlerinden elde edilen veriler ile aydınlatılmıştır. Fotoduyarlaştırıcı adayı bileşiklerin fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesinin ardından singlet oksijen üretme kapasiteleri kimyasal metot ile belirlenmiştir. Devam eden proje kapsamında, hazırlanan BODIPY türevi öncü bileşiklerin siklotrifosfazen halkası ile reaksiyonları gerçekleştirilecek ve insan prostat kanseri hücre hattı olan PC3 ve DU145 hücrelerine karşı in vitro fotodinamik terapi etkileri incelenecektir.