Politik İstikrarın/İstikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Dünyanın En Büyük İlk Yirmi Ekonomisi Üzerinde Bir Uygulama (1996-2015)


YALÇINKAYA Ö., KAYA V.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.13, no.2, pp.277-298, 2017 (Peer-Reviewed Journal)