Erzurum daki Hanehalklarının Tüketim Kalıplarının Yapısı ve Gelir Hipotezlerinin Analizi


ÖZER H.

Dokuz Eylül Üniv. İİBF Dergisi, vol.16, 2001 (Peer-Reviewed Journal)