The Learning Levels and Instructional Needs of the Students Visual Impairment on Science Concepts: Matter and Heat


Creative Commons License

Zorluoğlu S. L. , Kızılaslan A., Sözbilir M.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.1, pp.25-52, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.25-52

Abstract

Fen bilimleri, öğrencilerin mantıklı düşünme ve bilimsel akıl yürütmelerine yardımcı olur. Bu amaçla bilimsel bilginin görme yetersizliği olanlar için anlamlı olması için diğer duyulara dayalı öğretime ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, ilköğretim 6. sınıf görme yetersizliği olan görme yetersizliğine olan öğrencilerin ‘Madde ve Isı’ ünitesi fen kavramlarını öğrenme düzeyleri ve öğrenme ihtiyaçları araştırılmıştır. Çalışma grubu üç görmeyen ve beş az gören öğrenciden oluşturmaktadır. Yarı-yapılandırılmış görüşme formu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak görme yetersizliği olan öğrencilerin fen kavramlarını yönelik öğrenme ve öğretme ihtiyaçları belirlenmiştir.