ZİRAİ BİLİRKİŞİ RAPORU


Creative Commons License

Barik K., Özgül M., Aydın A.

Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.7, Muş, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Muş
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                          VARTO

ZİRAİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Dosya No        :  2020/226 Es.

Davacı            :  Emin ER

Davacı Vekili  : Av. Ömer Faruk IŞIK

Davalı             :  Kayalıkkale Köy Muhtarlığı ve Maliye Hazinesi

Dava Konusu  :  Tapu İptali ve Tescil

Ada/Parsel No :  149 ada 1 ve 2 nolu parseller

Muş İli Varto İlçesi Kayalıkale Köyünde 26.11.2021 tarihinde yapılan keşfe Mahkeme heyetinizle birlikte Ziraat Bilirkişileri olarak katıldık. Dava konusu taşınmazla ilgili tüm unsurları mahallinde araştırdık, inceledik, mahalli bilirkişileri dinledik ve gerekli notlarımızı aldık. Dosya içeriği ve konu ile ilgili içtihatlar dikkate alınarak dava konusu taşınmaz hakkındaki kanaatimizi raporumuzun bundan sonraki bölümlerinde arz ve ifade ettik.