Zirai Bilirkişi Raporu


Creative Commons License

Barik K., Özgül M., Aydın A.

Varto Asliye Hukuk Hakimliği, pp.4, Muş, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Muş
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                    VARTO/MUŞ

ZİRAİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Dosya No       :  2019/12 Es.

Davacılar       : Küçüktepe Köyü Tüzel Kişiliği, Yeşildal Köyü Tüzel Kişiliği

Davalılar        : Doğan (Emin) FIRAT ve Turabi Sefa FIRAT

Dava Konusu :  El atmanın önlenmesi

Parsel No       :  Bingöl Dağları Uzun Çayır Mevkii

Muş ili Varto ilçesi Bingöl Dağları Küçüktepe ve Yeşildal Köyleri sınırları içerisinde bulunan Uzun Çayır Mevkiinde 22.06.2021 tarihinde yapılan keşfe Mahkeme heyetinizle birlikte Ziraat Bilirkişileri olarak katıldık. Dava konusu taşınmazla ilgili tüm unsurları mahallinde araştırdık, inceledik, mahalli bilirkişileri dinledik ve gerekli notlarımızı aldık. Dosya içeriği ve konu ile ilgili içtihatlar dikkate alınarak dava konusu taşınmaz hakkındaki kanaatimizi raporumuzun bundan sonraki bölümlerinde arz ve ifade ettik.