OKUN YASASI BAĞLAMINDA EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR (2000:Q1-2017:Q4)


YALÇINKAYA Ö., DAŞTAN M., KARABULUT K.

International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, vol.1, no.1, pp.8-27, 2018 (Peer-Reviewed Journal)