Birinci Basamaktaki Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Görüşleri İle İş Doyumlarının Belirlenmesi


Creative Commons License

YALÇINÖZ BAYSAL H., BİLGİN S., ÖNER M.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, vol.6, no.2, pp.201-209, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier