GEBELİK VE BRUSELLOZ: BİR OLGU SUNUMU


Creative Commons License

Alay H. , Cimilli Şenocak G. N.

9. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum, Turkey, 12 - 15 March 2020, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30

Abstract

Giriş: Brusellozis pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketimi, infekte hayvan teması ile hayvanlardan insana bulaşabilen zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. Hayvanlarda korioamnionit yaparak düşüklere neden olmaktadır. İnsanlarda durum net olmamakla birlikte spontan düşük, intrauterin ölüme neden olduğuna dair yayınlar vardır. Bu çalışmada ateş yüksekliği, eklem tutulumu ve erken doğum tehditi (EDT) ile bruselloz tanısı koyduğumuz hastayı sunduk. Olgu: 36 yaşında, 28 haftalık gebeliği olan kadın hasta ateş yüksekliği, kalça ekleminde ağrı, hareket kısıtlılığı ve sancılarının olması üzerine erken doğum tehditi tanısı ile kadın doğum kliniğinde takip edilmekte idi. Tarafımızca değerlendirilen hastanın yapılan fizik muayenesinde batın 28 haftalık gebelikle uyumlu görünümde, kalça hareketlerinde kısıtlılık ve ağrı mevcuttu. Laboratuvar değerleri; beyaz küre 14450/µl (%87 nötrofil), hemoglobin 13 g/dl, sedimentasyon 14 mm/sa, BUN 7 g/dl, kreatinin 0.4 mg/dl, C-reaktif protein 16.3 mg/dl ve tam idrar tetkikinde 7 lökosit vardı. Anamnez sorgulanmasında hayvancılıkla uğraştıkları ve pastörize olmayan süt ve süt ürünleri kullanımı öyküsü vardı. Hastadan brucella IgM-IgG, wright aglütinasyon testi ve kan kültürleri istendi. Ampirik olarak seftriakson 2x1gr tedavisi başlandı. Lumbo-sakral MR sonucu sakroileit ile uyumlu olarak geldi. Wright tüp aglütinasyonu 1/80 ve brucella IgM pozitif olarak gelen hastanın tedavisine rifampisin 1x600mg ve trimetoprim-sülfametaksazol 2x1 ilave edildi. 2 gün sonra kan kültürü sonucu brucella spp. olarak geldi. Takiplerinde ateşi düşen ve kliniği rahatlayan hasta kontrole gelmek üzere taburcu edildi. Sonuç: Brusellozun insanlarda düşüklere ve erken doğum yaptığına dair net bilgilere sahip olmamamıza karşın bu konuda daha kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Brucelloz tanısı olan gebe hastalar hemen tedavi edilmelidir. Maternal enfeksiyon hamileliğin herhangi bir aşamasında fetal ölümlere ve erken doğuma neden olabilmektedir. Endemik bölgelerde hamile vakalarda mutlaka bruselloz düşünülmelidir. Hamilelik dönemine göre uygun tedavi verilmelidir. Anahtar Kelimeler: Brucelloz, gebelik, sakroilei