İşletmelerde Mali Müşavir Hizmetlerindeki Memnuniyette Etkili Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği


Orçanlı K., Oktay E., Küçük Z.

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, pp.193-213, 2019 (Peer-Reviewed Journal)