Böbrek nakli sonrası oral mukoza hücrelerindeki değişikliklerin incelenmesi sitomorfometrik çalışma


KELEŞ M., ÇAĞLAYAN F. , TOZOĞLU Ü., KARA A., ÇANKAYA E. , DOĞAN H. , ...More

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği X.Kongresi Transplantasyon Bildiri Kitabı, Turkey, 15 - 18 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey