Periton Diyalizi Katateri Yerleştirme Yöntemlerinin Periton Diyalizi Tedavi Süresi Üzerine Etkisi


KELEŞ M., GÜLCAN E., UYANIK A. , ÇANKAYA E. , KISAOĞLU A. , ÖZOĞUL B., ...More

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 3 - 07 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey