TÜRKİYE DE GİBSON ÇELİŞKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ EKONOMETRİK BİR ANALİZ 1970 2009


Creative Commons License

Yapraklı S., Yurttançıkmaz Z. Ç.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.24, pp.23-39, 2010 (Peer-Reviewed Journal)