Gayazulen in N2a Nöroblastom Hücrelerine Karşı Sitotoksik Potansiyelinin Araştırılması P 1405


TÜRKEZ H. , TOĞAR B., HACIMÜFTÜOĞLU A. , TATAR A. , KELEŞ M. S. , GEYİKOĞLU F.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir., Turkey, 3 - 07 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey