SEVERIJA INČIRAUSKAITĖ’NİN, ÇALIŞMALARINDA KANAVİÇE NAKIŞLARI İLE BULUNTU NESNELERİN ANLAM BİRLİKTELİĞİ.


Zengin M. H., Bulat M.

in: Sanatsal Araştırmalar, Mustafa Bulat,Önder Yağmur, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.163-173, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.163-173
  • Editors: Mustafa Bulat,Önder Yağmur, Editor
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

SEVERIJA INČİRAUSKAITĖ’NİN, ÇALIŞMALARINDA KANAVİÇE NAKIŞLARI İLE BULUNTU NESNELERİN ANLAM BİRLİKTELİĞİ*

Muhammet Hanifi ZENGİN1

Mustafa BULAT2

Özet

İlk insanlar var olmalarıyla beraber konuşmaya başlamadan önce resim, hey-kel yaparak birbirleriyle iletişim kurmaya çalışmışlar ve deneyimlerini biri-kimlerini daha sonraki kuşaklara ulaştırmışlardır. Sanat-çının çevresindeki uyaranları kendine malzeme yaparak, duygusal ve zihinsel aktarımlarını bilinçli ya da bilinçsiz olarak dışa aktarımı sonucu sanat eser-leri meydana gelmektedir. Sanatçı, doğadaki bilinmeyene sürekli nüfuz er-meye çalışarak, yaşamı, varlığı ve insanın evrendeki gerçek yerini, değerini ve esas görevini arama uğraşındadır. Bu olgu, izleyicilerin yaşamlarının, yeni duyumlar ve keşiflerle zenginleşmesini sağlamaktadır. Sanat yapıtları, estetik özelliklere ve etkilere sahip olduğu için tasarlanmak-tadır. Sanatçı, içinde yer alan du-yarlılığı sayesinde çevresi ile yaşam arasında bağ kurarak kendisinde var olan estetiği de sanat yoluyla dışa yansıtacaktır. Sanatçıların eserleri, inanç ile beraber, geçmişe ait izler, gündelik yaşamın faaliyetleri, toplumun kültürel dinamikleri gibi çok yönlü katılımların izlerini üzerlerine sindirmişlerdir. Zihinsel ve duygusal süreçler ile geçmişe ait konuların sana-tın olanakları ile iletişim aracı olarak kullanılması, sanatçıların eserleri ara-cılığıyla duygusal aktarımı malzemenin sunmuş olduğu olanakları kullana-rak, malzeme üzerinden gerçekleştirmektedirler. Eser yapımında malzeme-nin, rengi, biçimi, dokusu, yeni bir biçime kavuşması ile malzemenin mevcut özellikleri uyum içinde olmaktadır. Çağdaş sanat yapıtları kavramsal içerik-lerinin yanı sıra, form ve renk gibi plastik değerler barındıran, etkili referans-lara sahip malzemeler ile de desteklenmektedir. Sanattaki gelişmeler bilimi etkilemiş, bilimin getirmiş olduğu teknolojik gelişmeler de sanata ivme kazandırmış, sanatçıyı etkilemiştir.