KLORHEGZIDIN GLUKONAT ANTİSEPTİĞİNİN İNSAN PERİFERAL KÜLTÜR KAN HÜCRELERİNDE OKSİDATİF STRESE BAĞLI SİTOGENETİK ETKİLERİ


ARABACI T. , TÜRKEZ H. , ÇİÇEK Y., GEYİKOĞLU F. , TATAR A. , KELEŞ M. S.

34. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 6 - 10 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey